Ochrana súkromia a osobných údajov

1. Prevádzkovateľ portálu Digitals.sk
(ďalej "portál")považuje za prvoradú ochranu užívateľských informácií a súkromia užívateľov a zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti prevádzkovania portálu. Prevádzkovateľ portálu zabezpečuje prevádzku portálu plne v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Zbierané údaje
ktoré portál využíva na spracovanie elektronického dokumentu pozostávajú výlučne z údajov požadovaných pre vytvorenie dokumentu. Zadané údaje sa automaticky odstránia po ukončení spojenia s prehliadačom. V prípade prihláseného užívateľa portál umožňuje uloženie zadaných údajov pre neskoršie použitie. V takom prípade sú uložené údaje uložené v zabezpečenej databáze a kryptované 256-bitovým AES algoritmom. Okrem autorizovaného užívateľa ku nim nemá nikto prístup.

3. Portál neposkytuje tretím stranám žiadne údaje o užívateľoch a s údajmi nakladá v zmysle platných právnych predpisov. Zároveň prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu a bezpečnosť databázy obsahujúcej údaje podľa uvedených bodov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4. Všetky údaje uživateľa sú zmazané okamžite po odstránení užívateľského účtu. Užívateľ si môže sám odstrániť kedykoľvek svoj užívateľský účet po prihlásení v časti Nastavenia. Všetky existujúce súbory a záznamy budú odstránené súčasne so zmazaným účtom. V prípade, ak užívateľ nevie získať prístup na portál, môže požiadať o zmazanie svojho účtu administrátora.

5. Pre účely anonymného štatistického spracovania môže prevádzkovateľ poskytnúť tretím stranám informácie o návštevnosti, zákazníkoch portálu apod., pričom na ich základe nie je možné identifikovať žiadneho konkrétneho užívateľa.

6. Súhlas s použitím cookies je automaticky prejavený užívateľom využívaním služieb portálu. Portál neukladá ani nezbiera žiadne údaje do cookies v prehliadači s výnimkou identifikátora relácie (session ID), ani ich nevyužíva na získavanie akýchkoľvek informácií o užívateľoch. Cookies musia byť povolené kvôli funkčnosti služby, ako aj na účel ochrany proti webovým botom a rôznym formám zlomyseľného správania.